Gedragscode Stichting Sporten en Bewegen Boukoul/Swalmen

Dit protocol is van toepassing op alle personen die betrokken zijn bij de activiteiten die de Stichting
Sporten en Bewegen Boukoul/Swalmen (hierna te noemen Stichting) organiseert. Concreet betekent
dit: zowel de bestuursleden, personen uit de werkgroepen alsmede de deelnemers , toeschouwers
en andere betrokkenen bij de georganiseerde activiteiten.


ALGEMEEN
o We zijn allemaal verantwoordelijk voor een goede sfeer en gang van zaken
o We hebben respect voor elkaar, elkaars eigendommen en onze omgeving
o We dragen allemaal bij aan een open communicatie; we lossen problemen op door erover te
praten
o Luister naar elkaar en spreek elkaar aan op eventuele onduidelijkheden
o Wij schelden elkaar niet uit
o Pesten en bedreigen is ten strengste verboden
o Fysiek geweld staan wij niet toe
o Er is geen plaats voor racisme en discriminatie


BETROKKENHEID
o Werk mee aan een inspirerend werkklimaat, gekenmerkt door betrokkenheid, humor en
plezier in je werk
o Draag uit dat de Stichting een betrouwbare partner is
o Handel adequaat, zorgvuldig en betrouwbaar
o Werk met enthousiasme om tot een goed eindproduct te komen
o Positieve kritiek kunnen geven en ontvangen


SAMENWERKING
o Het bestuur en de werkgroepen werken gezamenlijk aan de doelstellingen van de Stichting
o Deel je kennis en informatie
o Help elkaar en span je in voor een goede teamgeest en werkprestatie


DUIDELIJKHEID
o Afspraak is afspraak
o Afspraken maak je samen, neem je verantwoordelijkheid en durf nee te zeggen
o Communiceer duidelijk en direct (met de juiste persoon)
o Verifieer of je begrepen wordt
o Op tijd komen; maar als je vertraagd bent meld je je tijdig af


SPORTIVITEIT
o Respecteer de rechten, waardigheid en waarde van elk individu, onafhankelijk van zijn/haar
geslacht, culturele achtergrond, religie of vaardigheid
o Stimuleer elkaar om volgens de regels en sportief te spelen
o Respecteer de beslissingen van begeleiders
o Leg de nadruk op het plezier en de inzet, niet op winst of verlies
o Waardeer de goede prestaties van álle deelnemers
o Iedereen is medeverantwoordelijk voor een positieve en veilige sportomgeving. Verbaal en
fysiek geweld of denigrerende opmerkingen horen hier niet bij
o Toon waardering voor alle vrijwilligers. Zonder hen zijn er geen activiteiten