Athletic Skills Model

De stichting Sporten en Bewegen werkt nauw samen met de grondleggers achter Het Athletic Skills Model.

De Schijf van 10! voor een leven lang veelzijdig bewegen

Het Athletic Skills Model (ASM) is een beweegconcept met als doel de wereld fitter en gezonder te maken. Het ASM kiest voor een holistische invalshoek, waarbij lichaam en geest niet los van elkaar kunnen worden gezien. Het vertrekpunt is gevarieerd en met veel plezier bewegen: voor jong en oud, voor mensen met en zonder beperking.

De grondleggers van het ASM zijn René Wormhoudt en Geert Savelsbergh. Hun talentontwikkelingsmodel was oorspronkelijk bedoeld voor de sport. Inmiddels is de achterliggende visie veel breder vertaald. Er zijn in ons land op vele plekken accommodaties ontworpen waarbij het ASM als basis geldt. Op deze locaties nodigt de inrichting uit om te sporten, spelen en ontmoeten. Swalmen kent op dit moment nog geen locatie waar het ASM centraal staat, maar daar komt in de toekomst hopelijk verandering in.

De Schijf van 10!

Een vroegtijdige eenzijdige belasting of specialisatie zorgt voor een grotere kans op blessures, overbelasting en uitval. Veelzijdig bewegen is belangrijk voor de fitheid, vitaliteit en gezondheid. Het is de basis voor een leven lang plezier in bewegen. Het ASM introduceert hiervoor de Schijf van 10! Deze bestaat uit tien grondvormen van bewegen die allemaal belangrijk zijn voor een optimale motorische ontwikkeling. De wetenschappelijk en praktisch onderbouwde Schijf van 10! geeft inzicht in ons beweeggedrag en biedt een structuur voor beweegprogramma’s. Het is universeel toepasbaar voor alle vormen van sport en bewegen.

De 10 grondvormen van bewegen

1. Balanceren en vallen

2. Stoeien en vechten

3. Gaan en lopen

4. Springen en landen

5. Rollen, duikelen en draaien

6. Gooien, vangen, slaan en mikken

7. Trappen, schieten en mikken

8. Klimmen en klauteren

9. Zwaaien en slingeren

10. Bewegen op – en maken van muziek

Meer weten? Kijk op: www.athleticskillsmodel.nl